Bài kiểm tra đầu vào tại Martin

Đối với học sinh mới:

Theo quy định của Trường Anh ngữ HELP, trường chỉ chấp nhận học viên nhập học tại Học xá Martin sau khi đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào. 

Bài kiểm tra đầu vào tại Martin được thực hiện thông qua phỏng vấn bắng Skype.

Phỏng vấn qua skype trong 10 phút, năng lực tiếng anh của học viên sẽ được đánh giá trên các tiêu chí:
 • Fluency | Coherence
 • Lexical Resources
 • Grammar
 • Pronunciation
 • Content | Detail
 • Structure

Chỉ khi học viên đạt tối thiểu 72% bài kiểm tra, học viên mới được được nhập học tại học xá HELP Martin.
Kết quả bài kiểm tra, Trường sẽ gửi thông báo tới Trung tâm tư vấn.

Học viên lưu ý: khi thực hiện bài kiểm tra, học viên lựa chọn địa điểm yên tĩnh, trong quá trình phỏng vấn, học viên không cần bật chức năng camera (để đường truyền được tốt nhất).


Đối với học sinh đang học:

Vào tuần thứ 1 hoặc 3 của chương trình học, học viên có thể làm bài kiểm tra đầu vào Martin tại học xá đang học (học viên phải đăng ký trước 1 tuần).

Quản lý học viên sẽ báo lịch kiểm tra cho học viên vào thứ 6 của tuần thứ 2.

Bài kiểm tra bao gồm 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. 

Học viên sẽ được thông báo kết quả vào tuần tiếp theo của tuần thực hiện bài kiểm tra.

Bài kiểm tra đầu vào tại Martin


Bài kiểm tra đầu vào tại Martin

Đối với học sinh mới:

Theo quy định của Trường Anh ngữ HELP, trường chỉ chấp nhận học viên nhập học tại Học xá Martin sau khi đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào. 

Bài kiểm tra đầu vào tại Martin được thực hiện thông qua phỏng vấn bắng Skype.

Phỏng vấn qua skype trong 10 phút, năng lực tiếng anh của học viên sẽ được đánh giá trên các tiêu chí:
 • Fluency | Coherence
 • Lexical Resources
 • Grammar
 • Pronunciation
 • Content | Detail
 • Structure

Chỉ khi học viên đạt tối thiểu 72% bài kiểm tra, học viên mới được được nhập học tại học xá HELP Martin.
Kết quả bài kiểm tra, Trường sẽ gửi thông báo tới Trung tâm tư vấn.

Học viên lưu ý: khi thực hiện bài kiểm tra, học viên lựa chọn địa điểm yên tĩnh, trong quá trình phỏng vấn, học viên không cần bật chức năng camera (để đường truyền được tốt nhất).


Đối với học sinh đang học:

Vào tuần thứ 1 hoặc 3 của chương trình học, học viên có thể làm bài kiểm tra đầu vào Martin tại học xá đang học (học viên phải đăng ký trước 1 tuần).

Quản lý học viên sẽ báo lịch kiểm tra cho học viên vào thứ 6 của tuần thứ 2.

Bài kiểm tra bao gồm 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. 

Học viên sẽ được thông báo kết quả vào tuần tiếp theo của tuần thực hiện bài kiểm tra.

No comments:

Post a Comment