Chi phí học tập tại Học xá Clark

Phí học tập bao gồm chi phí khóa học và chi phí ở trọ. Học viên cũng cần chú ý đến các khoản phí phải đóng trước khi nhập học tại Trường Anh ngữ HELP:
1. Phí đăng ký (Phí đăng ký học): 100USD
2. Phí đón học viên từ 30USD – 200 USD
3. Học phí:

ESL-4: Super ESL

Khóa học bao gồm 4 lớp học chuyên sâu 1 giáo viên 1 học viên, 1 lớp học nhóm nhỏ, một lớp học buổi sáng sớm kéo dài 30 phút và một lớp học tự chọn kéo dài 1 giờ. Tài liệu lớp học được phân chia phù hợp tùy theo trình độ đầu vào, học viên có thể tham gia lớp học một cách chủ động và dễ dàng. Do được tổ chức với số lượng lớp học 1-1 không lớn, nên khóa học này là sự lựa chọn phù hợp với các học viên muốn dành nhiều thời gian cho việc tự học.

4 tuần
8 tuần
12 tuần
16 tuần
20 tuần
24 tuần
28 tuần
32 tuần
Phòng 6
$1,060
$2,120
$3,180
$4,240
$5,300
$6,360
$7,420
$8,480
Phòng 4
$1,220
$2,440
$3,660
$4,880
$6,100
$7,320
$8,540
$9,760
Phòng 3
$1,300
$2,600
$3,900
$5,200
$6,500
$7,800
$9,100
$10,400
Phòng 2
$1,400
$2,800
$4,200
$5,600
$7,000
$8,400
$9,800
$11,200


ESL-5: Super Speaking Intensive

Khóa học bao gồm 5 lớp học chuyên sâu 1 giáo viên 1 học viên, 1 lớp học nhóm nhỏ, một lớp học buổi sáng sớm kéo dài 30 phút và một lớp học tự chọn kéo dài 1 giờ. Tài liệu lớp học được phân chia phù hợp tùy theo trình độ đầu vào, học viên có thể tham gia lớp học một cách chủ động và dễ dàng. Khóa học này là sự lựa chọn cho các học viên muốn phát triển đều và chuyên sâu các kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết)


4 tuần
8 tuần
12 tuần
16 tuần
20 tuần
24 tuần
28 tuần
32 tuần
Phòng 6
$1,190
$2,380
$3,570
$4,760
$5,950
$7,140
$8,330
$9,520
Phòng 4
$1,350
$2,700
$4,050
$5,400
$6,750
$8,100
$9,450
$10,800
Phòng 3
$1,430
$2,860
$4,290
$5,720
$7,150
$8,580
$10,010
$11,440
Phòng 2
$1,530
$3,060
$4,590
$6,120
$7,650
$9,180
$10,710
$12,240

BUSINESS – Tiếng Anh thương mại

Khóa học bao gồm 4 lớp học chuyên sâu 1 giáo viên 1 học viên, 1 lớp học nhóm nhỏ, một lớp học buổi sáng sớm kéo dài 30 phút và một lớp học tự chọn kéo dài 1 giờ. Trong các lớp học chuyên sâu 1 giáo viên 1 học viên, chủ đề được học thường xuyên là về thảo luận, thuyết trình, hùng biện về các vấn đề trong bối cảnh thương mại. Khóa học này là sự lựa chọn cho các học viên muốn sử dụng tiếng Anh trong công việc.


4 tuần
8 tuần
12 tuần
16 tuần
20 tuần
24 tuần
28 tuần
32 tuần
Phòng 6
$1,180
$2,360
$3,540
$4,720
$5,900
$7,080
$8,260
$9,440
Phòng 4
$1,340
$2,680
$4,020
$5,360
$6,700
$8,040
$9,380
$10,720
Phòng 3
$1,420
$2,840
$4,260
$5,680
$7,100
$8,520
$9,940
$11,360
Phòng 2
$1,520
$3,040
$4,560
$6,080
$7,600
$9,120
$10,640
$12,160


TOEIC | TOEFL | IELTS

Các khóa học luyện thi được dành cho các học viên muốn đạt điểm cao trong các kỳ thi quốc tế như IELTS, TOEFL, TOEIC. Chỉ những giáo viên vượt qua các bài kiểm tra của trường và được đào tạo về cách giảng dạy IELTS, TOEFL, TOEIC mới được chỉ định làm giáo viên của các khóa học luyện thi. Khóa học bao gồm 4 lớp học chuyên sâu 1 giáo viên 1 học viên, lớp học nhóm nhỏ, một lớp học buổi sáng sớm kéo dài 30 phút và một lớp học tự chọn kéo dài 1 giờ. Khóa học được thiết kế để ủng cố nền tảng và phát triển các kĩ năng cần thiết cho bài thi và là một sự lựa chọn phù hợp với các học viên đã có một nền tảng khá tiếng Anh.4 tuần
8 tuần
12 tuần
16 tuần
20 tuần
24 tuần
28 tuần
32 tuần
Phòng 6
$1,150
$2,300
$3,450
$4,600
$5,750
$6,900
$8,050
$9,200
Phòng 4
$1,310
$2,620
$3,930
$5,240
$6,550
$7,860
$9,170
$10,480
Phòng 3
$1,390
$2,780
$4,170
$5,560
$6,950
$8,340
$9,730
$11,120
Phòng 2
$1,490
$2,980
$4,470
$5,960
$7,450
$8,940
$10,430
$11,920

Chi phí đào tạo tại học xá Clark


Chi phí học tập tại Học xá Clark

Phí học tập bao gồm chi phí khóa học và chi phí ở trọ. Học viên cũng cần chú ý đến các khoản phí phải đóng trước khi nhập học tại Trường Anh ngữ HELP:
1. Phí đăng ký (Phí đăng ký học): 100USD
2. Phí đón học viên từ 30USD – 200 USD
3. Học phí:

ESL-4: Super ESL

Khóa học bao gồm 4 lớp học chuyên sâu 1 giáo viên 1 học viên, 1 lớp học nhóm nhỏ, một lớp học buổi sáng sớm kéo dài 30 phút và một lớp học tự chọn kéo dài 1 giờ. Tài liệu lớp học được phân chia phù hợp tùy theo trình độ đầu vào, học viên có thể tham gia lớp học một cách chủ động và dễ dàng. Do được tổ chức với số lượng lớp học 1-1 không lớn, nên khóa học này là sự lựa chọn phù hợp với các học viên muốn dành nhiều thời gian cho việc tự học.

4 tuần
8 tuần
12 tuần
16 tuần
20 tuần
24 tuần
28 tuần
32 tuần
Phòng 6
$1,060
$2,120
$3,180
$4,240
$5,300
$6,360
$7,420
$8,480
Phòng 4
$1,220
$2,440
$3,660
$4,880
$6,100
$7,320
$8,540
$9,760
Phòng 3
$1,300
$2,600
$3,900
$5,200
$6,500
$7,800
$9,100
$10,400
Phòng 2
$1,400
$2,800
$4,200
$5,600
$7,000
$8,400
$9,800
$11,200


ESL-5: Super Speaking Intensive

Khóa học bao gồm 5 lớp học chuyên sâu 1 giáo viên 1 học viên, 1 lớp học nhóm nhỏ, một lớp học buổi sáng sớm kéo dài 30 phút và một lớp học tự chọn kéo dài 1 giờ. Tài liệu lớp học được phân chia phù hợp tùy theo trình độ đầu vào, học viên có thể tham gia lớp học một cách chủ động và dễ dàng. Khóa học này là sự lựa chọn cho các học viên muốn phát triển đều và chuyên sâu các kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết)


4 tuần
8 tuần
12 tuần
16 tuần
20 tuần
24 tuần
28 tuần
32 tuần
Phòng 6
$1,190
$2,380
$3,570
$4,760
$5,950
$7,140
$8,330
$9,520
Phòng 4
$1,350
$2,700
$4,050
$5,400
$6,750
$8,100
$9,450
$10,800
Phòng 3
$1,430
$2,860
$4,290
$5,720
$7,150
$8,580
$10,010
$11,440
Phòng 2
$1,530
$3,060
$4,590
$6,120
$7,650
$9,180
$10,710
$12,240

BUSINESS – Tiếng Anh thương mại

Khóa học bao gồm 4 lớp học chuyên sâu 1 giáo viên 1 học viên, 1 lớp học nhóm nhỏ, một lớp học buổi sáng sớm kéo dài 30 phút và một lớp học tự chọn kéo dài 1 giờ. Trong các lớp học chuyên sâu 1 giáo viên 1 học viên, chủ đề được học thường xuyên là về thảo luận, thuyết trình, hùng biện về các vấn đề trong bối cảnh thương mại. Khóa học này là sự lựa chọn cho các học viên muốn sử dụng tiếng Anh trong công việc.


4 tuần
8 tuần
12 tuần
16 tuần
20 tuần
24 tuần
28 tuần
32 tuần
Phòng 6
$1,180
$2,360
$3,540
$4,720
$5,900
$7,080
$8,260
$9,440
Phòng 4
$1,340
$2,680
$4,020
$5,360
$6,700
$8,040
$9,380
$10,720
Phòng 3
$1,420
$2,840
$4,260
$5,680
$7,100
$8,520
$9,940
$11,360
Phòng 2
$1,520
$3,040
$4,560
$6,080
$7,600
$9,120
$10,640
$12,160


TOEIC | TOEFL | IELTS

Các khóa học luyện thi được dành cho các học viên muốn đạt điểm cao trong các kỳ thi quốc tế như IELTS, TOEFL, TOEIC. Chỉ những giáo viên vượt qua các bài kiểm tra của trường và được đào tạo về cách giảng dạy IELTS, TOEFL, TOEIC mới được chỉ định làm giáo viên của các khóa học luyện thi. Khóa học bao gồm 4 lớp học chuyên sâu 1 giáo viên 1 học viên, lớp học nhóm nhỏ, một lớp học buổi sáng sớm kéo dài 30 phút và một lớp học tự chọn kéo dài 1 giờ. Khóa học được thiết kế để ủng cố nền tảng và phát triển các kĩ năng cần thiết cho bài thi và là một sự lựa chọn phù hợp với các học viên đã có một nền tảng khá tiếng Anh.4 tuần
8 tuần
12 tuần
16 tuần
20 tuần
24 tuần
28 tuần
32 tuần
Phòng 6
$1,150
$2,300
$3,450
$4,600
$5,750
$6,900
$8,050
$9,200
Phòng 4
$1,310
$2,620
$3,930
$5,240
$6,550
$7,860
$9,170
$10,480
Phòng 3
$1,390
$2,780
$4,170
$5,560
$6,950
$8,340
$9,730
$11,120
Phòng 2
$1,490
$2,980
$4,470
$5,960
$7,450
$8,940
$10,430
$11,920

No comments:

Post a Comment