Chi phí học tập tại Học xá Longlong

Phí học tập bao gồm chi phí khóa học và chi phí ở trọ. Học viên cũng cần chú ý đến các khoản phí phải đóng trước khi nhập học tại Trường Anh ngữ HELP:
1. Phí đăng ký (Phí đăng ký học): 100USD
2. Phí đón học viên từ 50USD – 200 USD
3. Học phí:


ESL-4: Power ESL

Khóa học bao gồm 4 lớp học chuyên sâu 1 giáo viên 1 học viên, 1 lớp học nhóm nhỏ, một lớp học buổi sáng sớm kéo dài 30 phút và một lớp học tự chọn kéo dài 1 giờ. Tài liệu lớp học được phân chia phù hợp tùy theo trình độ đầu vào, học viên có thể tham gia lớp học một cách chủ động và dễ dàng. Do được tổ chức với số lượng lớp học 1-1 không lớn, nên khóa học này là sự lựa chọn phù hợp với các học viên muốn dành nhiều thời gian cho việc tự học.


4 tuần
8 tuần
12 tuần
16 tuần
20 tuần
24 tuần
28 tuần
32 tuần
Phòng 4
$1,220
$2,440
$3,660
$4,880
$6,100
$7,320
$8,540
$9,760
Phòng 3
$1,300
$2,600
$3,900
$5,200
$6,500
$7,800
$9,100
$10,400
Phòng 2
$1,400
$2,800
$4,200
$5,600
$7,000
$8,400
$9,800
$11,200


ESL-5: Power Speaking Intensive

Khóa học bao gồm 5 lớp học chuyên sâu 1 giáo viên 1 học viên, 1 lớp học nhóm nhỏ, một lớp học buổi sáng sớm kéo dài 30 phút và một lớp học tự chọn kéo dài 1 giờ. Tài liệu lớp học được phân chia phù hợp tùy theo trình độ đầu vào, học viên có thể tham gia lớp học một cách chủ động và dễ dàng. Khóa học này là sự lựa chọn cho các học viên muốn phát triển đều và chuyên sâu các kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết)4 tuần
8 tuần
12 tuần
16 tuần
20 tuần
24 tuần
28 tuần
32 tuần
Phòng 4
$1,350
$2,700
$4,050
$5,400
$6,750
$8,100
$9,450
$10,800
Phòng 3
$1,430
$2,860
$4,290
$5,720
$7,150
$8,580
$10,010
$11,440
Phòng 2
$1,530
$3,060
$4,590
$6,120
$7,650
$9,180
$10,710
$12,240


TOEIC | TOEFL | IELTS: Khóa học IELTS | TOEFL | TOEIC cơ bản

Các khóa học luyện thi được dành cho các học viên muốn có một sự chuẩn bị toàn diện hơn cho các kỳ thi quốc tế như IELTS, TOEFL, TOEIC trước khi chính thức thi các kì thi đó. Chỉ những giáo viên vượt qua các bài kiểm tra của trường và được đào tạo về cách giảng dạy IELTS, TOEFL, TOEIC mới được chỉ định làm giáo viên của các khóa học luyện thi. Khóa học bao gồm 4 lớp học chuyên sâu 1 giáo viên 1 học viên, lớp học nhóm nhỏ, một lớp học buổi sáng sớm kéo dài 30 phút và một lớp học tự chọn kéo dài 1 giờ. Khóa học được thiết kế để xây dựng và phát triển các kỹ năng nền tảng cũng như củng cố kiến thức nền phục vụ cho các khóa học luyện thi chuyên sâu hơn trong tương lai.


4 tuần
8 tuần
12 tuần
16 tuần
20 tuần
24 tuần
28 tuần
32 tuần
Phòng 4
$1,310
$2,620
$3,930
$5,250
$6,550
$7,860
$9,170
$10,480
Phòng 3
$1,390
$2,780
$4,170
$5,560
$6,950
$8,340
$9,730
$11,120
Phòng 2
$1,490
$2,980
$4,470
$5,960
$7,450
$8,940
$10,430
$11,920

Chi phí đào tạo tại học xá Longlong


Chi phí học tập tại Học xá Longlong

Phí học tập bao gồm chi phí khóa học và chi phí ở trọ. Học viên cũng cần chú ý đến các khoản phí phải đóng trước khi nhập học tại Trường Anh ngữ HELP:
1. Phí đăng ký (Phí đăng ký học): 100USD
2. Phí đón học viên từ 50USD – 200 USD
3. Học phí:


ESL-4: Power ESL

Khóa học bao gồm 4 lớp học chuyên sâu 1 giáo viên 1 học viên, 1 lớp học nhóm nhỏ, một lớp học buổi sáng sớm kéo dài 30 phút và một lớp học tự chọn kéo dài 1 giờ. Tài liệu lớp học được phân chia phù hợp tùy theo trình độ đầu vào, học viên có thể tham gia lớp học một cách chủ động và dễ dàng. Do được tổ chức với số lượng lớp học 1-1 không lớn, nên khóa học này là sự lựa chọn phù hợp với các học viên muốn dành nhiều thời gian cho việc tự học.


4 tuần
8 tuần
12 tuần
16 tuần
20 tuần
24 tuần
28 tuần
32 tuần
Phòng 4
$1,220
$2,440
$3,660
$4,880
$6,100
$7,320
$8,540
$9,760
Phòng 3
$1,300
$2,600
$3,900
$5,200
$6,500
$7,800
$9,100
$10,400
Phòng 2
$1,400
$2,800
$4,200
$5,600
$7,000
$8,400
$9,800
$11,200


ESL-5: Power Speaking Intensive

Khóa học bao gồm 5 lớp học chuyên sâu 1 giáo viên 1 học viên, 1 lớp học nhóm nhỏ, một lớp học buổi sáng sớm kéo dài 30 phút và một lớp học tự chọn kéo dài 1 giờ. Tài liệu lớp học được phân chia phù hợp tùy theo trình độ đầu vào, học viên có thể tham gia lớp học một cách chủ động và dễ dàng. Khóa học này là sự lựa chọn cho các học viên muốn phát triển đều và chuyên sâu các kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết)4 tuần
8 tuần
12 tuần
16 tuần
20 tuần
24 tuần
28 tuần
32 tuần
Phòng 4
$1,350
$2,700
$4,050
$5,400
$6,750
$8,100
$9,450
$10,800
Phòng 3
$1,430
$2,860
$4,290
$5,720
$7,150
$8,580
$10,010
$11,440
Phòng 2
$1,530
$3,060
$4,590
$6,120
$7,650
$9,180
$10,710
$12,240


TOEIC | TOEFL | IELTS: Khóa học IELTS | TOEFL | TOEIC cơ bản

Các khóa học luyện thi được dành cho các học viên muốn có một sự chuẩn bị toàn diện hơn cho các kỳ thi quốc tế như IELTS, TOEFL, TOEIC trước khi chính thức thi các kì thi đó. Chỉ những giáo viên vượt qua các bài kiểm tra của trường và được đào tạo về cách giảng dạy IELTS, TOEFL, TOEIC mới được chỉ định làm giáo viên của các khóa học luyện thi. Khóa học bao gồm 4 lớp học chuyên sâu 1 giáo viên 1 học viên, lớp học nhóm nhỏ, một lớp học buổi sáng sớm kéo dài 30 phút và một lớp học tự chọn kéo dài 1 giờ. Khóa học được thiết kế để xây dựng và phát triển các kỹ năng nền tảng cũng như củng cố kiến thức nền phục vụ cho các khóa học luyện thi chuyên sâu hơn trong tương lai.


4 tuần
8 tuần
12 tuần
16 tuần
20 tuần
24 tuần
28 tuần
32 tuần
Phòng 4
$1,310
$2,620
$3,930
$5,250
$6,550
$7,860
$9,170
$10,480
Phòng 3
$1,390
$2,780
$4,170
$5,560
$6,950
$8,340
$9,730
$11,120
Phòng 2
$1,490
$2,980
$4,470
$5,960
$7,450
$8,940
$10,430
$11,920

No comments:

Post a Comment