Thông tin đón học viên

Thời gian chuyến bay của học viên hạ cánh tại Sân bay Manila thường là từ 14:00-15:30 hoặc 4:30-6:30.

Terminal
Airline
Pick-up Time
Venue
Terminal 2
Philippine Airline
14:00-15:30
Lối ra bên tay phải
Terminal 3
Cebu Pacific
4:30 ~ 6:30
Trước quán ăn nhanh Burger King

Cách thức tổ chức đón học viên

1.Cách thức:
a.HELP Academy sau khi nhận được thông tin về chuyến bay sẽ sắp xếp và bố trí xe cũng như người đi pick up
b.Nhân viên đi pick up sẽ tìm học viên và đưa học viên đến phương tiện di chuyển

2.Loại hình pick up
a.Đón cá nhân: trường sẽ bố trí xe đưa học viên từ sân bay thẳng về Trường
b.Đón thường:
 • Đón theo nhóm: Khi có ít nhất 4 học viên đến cùng 1 cảng sân bay, cùng một khoảng thời gian, trường sẽ bố trí xe để đón học viên và đưa học viên về thẳng trường 
 • Đón theo người đơn: Trường hợp học viên đến sớm (trước 1 ngày) hoặc đến muộn hơn, trường sẽ cử người đưa học viên về trường thông qua xe bus địa phương.
3.Chi phí đón học viên:
a. Đón cá nhân
 • Từ sân bay Manila tới Longlong/Martin: 180USD
 • Từ sân bay Manila tới Clark: 100USD
b. Đón thường 
 • Từ sân bay Manila tới Longlong/Martin: 500USD
 • Từ sân bay Manila tới Clark: 30USD
4.Thông tin khác:
a.Trường sẽ không thu thêm bất kỳ khoản phí nào của học viên cho việc di chuyển về trường
b.Trường khuyến khích học viên đặt vé máy bay theo lộ trình bay của Cebu Pacific, để quản lý người việt có thể hỗ trợ tối đa.
 • Giờ cất cánh: 1:15 am 
 • Giờ hạ cánh: 4:50am / 5:40 am 
 • Cảng sân bay: Terminal 3 
c.Điểm gặp mặt – pick up: Trước quầy Burger King (30m về phía tay phải sau khi học viên lấy hành lý)

Đón học viên tại Sân bay


Thông tin đón học viên

Thời gian chuyến bay của học viên hạ cánh tại Sân bay Manila thường là từ 14:00-15:30 hoặc 4:30-6:30.

Terminal
Airline
Pick-up Time
Venue
Terminal 2
Philippine Airline
14:00-15:30
Lối ra bên tay phải
Terminal 3
Cebu Pacific
4:30 ~ 6:30
Trước quán ăn nhanh Burger King

Cách thức tổ chức đón học viên

1.Cách thức:
a.HELP Academy sau khi nhận được thông tin về chuyến bay sẽ sắp xếp và bố trí xe cũng như người đi pick up
b.Nhân viên đi pick up sẽ tìm học viên và đưa học viên đến phương tiện di chuyển

2.Loại hình pick up
a.Đón cá nhân: trường sẽ bố trí xe đưa học viên từ sân bay thẳng về Trường
b.Đón thường:
 • Đón theo nhóm: Khi có ít nhất 4 học viên đến cùng 1 cảng sân bay, cùng một khoảng thời gian, trường sẽ bố trí xe để đón học viên và đưa học viên về thẳng trường 
 • Đón theo người đơn: Trường hợp học viên đến sớm (trước 1 ngày) hoặc đến muộn hơn, trường sẽ cử người đưa học viên về trường thông qua xe bus địa phương.
3.Chi phí đón học viên:
a. Đón cá nhân
 • Từ sân bay Manila tới Longlong/Martin: 180USD
 • Từ sân bay Manila tới Clark: 100USD
b. Đón thường 
 • Từ sân bay Manila tới Longlong/Martin: 500USD
 • Từ sân bay Manila tới Clark: 30USD
4.Thông tin khác:
a.Trường sẽ không thu thêm bất kỳ khoản phí nào của học viên cho việc di chuyển về trường
b.Trường khuyến khích học viên đặt vé máy bay theo lộ trình bay của Cebu Pacific, để quản lý người việt có thể hỗ trợ tối đa.
 • Giờ cất cánh: 1:15 am 
 • Giờ hạ cánh: 4:50am / 5:40 am 
 • Cảng sân bay: Terminal 3 
c.Điểm gặp mặt – pick up: Trước quầy Burger King (30m về phía tay phải sau khi học viên lấy hành lý)

No comments:

Post a Comment