ÁP DỤNG HỆ THỐNG SPARTA từ năm 1996


Hệ thống học tập nhóm nhỏ: 1 giáo viên quản lý 1 nhóm nhỏ
Hệ thống kèm cặp: 1 giáo viên kèm cho nhiều học viên dưới vai trò của 1 người hướng dẫn
he-thong-dao-tao-tieng-anh-hieu-qua
A. Hệ thống học tập nhóm nhỏ (Small school system)
 • Thực hiện bài kiểm tra đầu vào trước khi bắt đầu khóa học
 • Phân chia cấp độ từ 1 ~ 9
 • Đánh giá trình độ giựa trên năng lực thực sự của học viên
B. Chương trình học và nội dung học (Curriculum and Contents)
 • SSS: tổ chức thành các nhóm nhỏ dưới 1 nhóm lớn
 • Các lớp học 1 thầy 1 trò chuyên sâu
 • Báo cáo học tập cá nhân: năng lực học tập của từng học viên được đánh giá và học viên được giáo viên tư vấn cách học để nâng cao khả năng tiếng Anh.
C. Hệ thống kèm cặp tiếng Anh (English Mentoring System)
 • 4 kỹ năng cùng với 2 kỹ năng bổ trợ (Nghe, nói, đọc, viết + Ngữ pháp, từ vựng); 9 cấp độ
 • 150 bộ sách học
 • Các khóa học thông thường/học thuật cho các khóa luyện thi IELTS/TOEFL/TOEIC
D. Hệ thống đánh giá trình độ (Level Tunning System)
 • Kèm cặp: 1 giáo viên phụ trách 6 học viên
 • Cố vấn: 1 cố vấn viên cho 1 nhóm
 • Người kiểm tra tiếng Anh
 • Người kiểm tra học tập

Hệ thống giáo dục tại trường Anh ngữ HELP


ÁP DỤNG HỆ THỐNG SPARTA từ năm 1996


Hệ thống học tập nhóm nhỏ: 1 giáo viên quản lý 1 nhóm nhỏ
Hệ thống kèm cặp: 1 giáo viên kèm cho nhiều học viên dưới vai trò của 1 người hướng dẫn
he-thong-dao-tao-tieng-anh-hieu-qua
A. Hệ thống học tập nhóm nhỏ (Small school system)
 • Thực hiện bài kiểm tra đầu vào trước khi bắt đầu khóa học
 • Phân chia cấp độ từ 1 ~ 9
 • Đánh giá trình độ giựa trên năng lực thực sự của học viên
B. Chương trình học và nội dung học (Curriculum and Contents)
 • SSS: tổ chức thành các nhóm nhỏ dưới 1 nhóm lớn
 • Các lớp học 1 thầy 1 trò chuyên sâu
 • Báo cáo học tập cá nhân: năng lực học tập của từng học viên được đánh giá và học viên được giáo viên tư vấn cách học để nâng cao khả năng tiếng Anh.
C. Hệ thống kèm cặp tiếng Anh (English Mentoring System)
 • 4 kỹ năng cùng với 2 kỹ năng bổ trợ (Nghe, nói, đọc, viết + Ngữ pháp, từ vựng); 9 cấp độ
 • 150 bộ sách học
 • Các khóa học thông thường/học thuật cho các khóa luyện thi IELTS/TOEFL/TOEIC
D. Hệ thống đánh giá trình độ (Level Tunning System)
 • Kèm cặp: 1 giáo viên phụ trách 6 học viên
 • Cố vấn: 1 cố vấn viên cho 1 nhóm
 • Người kiểm tra tiếng Anh
 • Người kiểm tra học tập

No comments:

Post a Comment