Giới thiệu Khóa học IELTS đảm bảo đầu ra
Học xá Martin tại Trường Anh ngữ HELP


Vì sao lựa chọn IELTS đảm bảo đầu ra tại HELP?
 • Kì thi IELTS chính thức được tổ chức tại Học xá Martin (Tầng 6)
 • Học viên được yêu cầu thực hiện bài kiểm tra hàng tuần trong địa điểm thi chính thức.
 • Tài liệu giảng dạy đa dạng với hơn 5 năm đào tạo IELTS đảm bảo đầu ra.
thi-ielts-tai-truong-anh-ngu-help-philippine

Lợi ích
Những lợi ích học viên sẽ nhận được khi đăng ký khóa học này:
 • Nếu học viên không đạt được kết quả đầu ra như đã đảm bảo, học viên sẽ được học khóa học đảm bảo khác mà không phải đóng tiền học.
 • Học viên được tham dự kì thi IELTS chính thức 1 lần miễn phí (10 tuần sau khi nhập học)
 • Nếu học viên vượt qua mức điểm đảm bảo 1.0, học viên sẽ nhân được học bổng từ trường (500USD)
Lựa chọn và chi phí
Guarantee Course
Khóa đảm bảo 5.5
Khóa đảm bảo 6.0
Khóa đảm bảo 6.5
Khóa đảm bảo 7.0
Yêu cầu
IELTS 4.0
Hoặc vượt qua bài kiểm tra Skype Interview
IELTS 5.0
Hoặc vượt qua bài kiểm tra Skype Interview
IELTS 6.0
IELTS 6.5
Chi phí
$ 4890
(12 tuần)
$ 5040
(12 tuần)
$ 5140
(12 tuần)
$ 5140
(12 tuần)


Chi phí bao gồm: Học phí 12 tuần + phòng kí túc 12 tuần + phí đăng ký + phí pick-up


Khóa học tiền đề IELTS 
Với những học viên chưa đủ điều kiện tối thiểu IELTS 4.0 cho khóa học Đảm bảo IELTS 5.5 có thể học khóa học Tiền đề IELTS (Pre-IELTS) tại Học xá Longlong. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể chuyển tới Học xá Martin tại HELP. Thông thường, khóa học Pre-IELTS kéo dài 3 chương trình, tuy nhiên, mỗi tuần thứ 3 của chương trình học, học viên có thể tham gia bài kiểm tra trình độ đầu vào để chuyển sang Học xá Martin.

Với những học viên đạt 3.5 IELTS trong bài thi thử, học viên được học tại Học xá Martin nhưng phải học ít nhất 4 tuần Khóa học bổ trợ IELTS (IELTS Bridge), sau đó học viên có thể bắt đầu chương trình học của Khóa học IELTS 5.5 đảm bảo.khoa-hoc-tien-de-ielts-anh-ngu-helpTài liệu luyện thi
Học xá HELP Martin cung cấp rất nhiều tài liệu bổ trợ cho việc học của học viên quốc tế.
tai-lieu-luyen-thi-ielts-anh-ngu-help
 • Bộ sách IELTS Cambridge mới nhất (cập nhật đến quyển 10).
 • Trường Anh ngữ HELP sưu tập các đề Speaking và Writing trong 5 năm qua và sử dụng cho học viên để luyện tập
 • Hơn 100 đầu tài liệu luyện thi IELTS từ cơ bản đến nâng cao
Lịch trình hàng ngày
Dưới đây là những yêu cầu cho Khóa học đảm bảo
 • MRC (Morning Reading Class) – lớp học đọc buổi sáng
 • 4 lớp: 1:1 individual classes
 • 1 lớp: 1:4 Group class
 • Special class (student’s choice) – lớp học đặc biệt
 • Self-study session (8:30PM ~ 10:00PM) – tự học
Thời gian
Lớp
Chi tiết
6:30 AM
Breakfast
Until 8:00
7:00
Morning Reading Class
Bắt buộc
8:00~11:00
Individual or Group Class
Bắt buộc (nếu có)
11:30~1:00 PM
Lunch

1:00~4:50
Individual or Group Class
Bắt buộc (nếu có)
5:00~5:50
Special Class (1)

6:20~7:10
Special Class (2)

8:00~8:30
Daily Voca Test
Bắt buộc
8:30~10:00
Self-Study Session
Bắt buộc

* Thứ 6 hàng tuần, 8:30 PM, thi thử IELTS, TOEIC, TOEFL.

Các lớp đặc biệt tại Martin
Thời gian
Lớp đặc biệt
Giáo viên
Mô tả
Ngày
5:00
pm
Rhetoric’s of Writing
Florence
Củng cố nền tảng Viết Học thuật
MON~THU
Pronunciation
Tero
Học cách diễn đạt tiếng Anh đúng cách
MON~THU
Preposition
E.J
Học cách sử dụng đa dạng giới từ và nghĩa của chúng
MON~THU
6:20
pm
101 Lecture
Tero
Cơ sở của các khái niệm học thuật thường gặp
MON~THU


Phỏng vấn qua Skype và bài kiểm tra trước khi nhập học
Section
Speaking Test
Listening Test
Reading Test
Writing Test
Duration
15 minutes
30 minutes
40 minutes
40 minutes
Bài kiểm tra giấy sẽ được thực hiện tại Học xá HELP Martin.Điều kiện của Khóa học IELTS đảm bảo

 • Tham gia đầy đủ các lớp học cá nhân 1-1 và lớp học nhóm
 • Phải tham gia bài kiểm tra từ vựng hàng ngày và bài thi thử hàng tuần (gồm cả thi nói)
 • Học viên phải tham gia ít nhất 1 lớp học đặc biệt và tham gia vào giờ tự học.
 • Học viên không được vi phạm bất cứ quy định nào tại Trường Anh ngữ HELP.
Không thỏa mãn một trong các điều kiện trên, yêu cầu đảm bảo đầu ra bị hủy bỏ. Trong trường hợp này, học viên sẽ bị chuyển xuống học khóa học IELTS Elite.Không đạt được kết quả đầu ra (Sau 12 tuần)

Trong trường hợp học viên không đạt được mức điểm đảm bảo, chính sách của Trường Anh ngữ HELP sẽ áp dụng như sau:
 • Phí ký túc xá, điện nước và gia hạn visa sẽ được thanh toán bởi học viên
 • Phí học tập sẽ được miễn.
Học viên phải tự thanh toán cho các kì thi IELTS (ngoại trừ lần đầu tiên thi IELTS khi bắt đầu tham gia Khóa học IELTS đảm bảo).

Các khóa học khác tại Học xá Martin

Thông tin nhập học khóa học IELTS đảm bảo đầu ra năm học 2017

Khóa học Ielts đảm bảo đầu ra tại HELP

Giới thiệu Khóa học IELTS đảm bảo đầu ra
Học xá Martin tại Trường Anh ngữ HELP


Vì sao lựa chọn IELTS đảm bảo đầu ra tại HELP?
 • Kì thi IELTS chính thức được tổ chức tại Học xá Martin (Tầng 6)
 • Học viên được yêu cầu thực hiện bài kiểm tra hàng tuần trong địa điểm thi chính thức.
 • Tài liệu giảng dạy đa dạng với hơn 5 năm đào tạo IELTS đảm bảo đầu ra.
thi-ielts-tai-truong-anh-ngu-help-philippine

Lợi ích
Những lợi ích học viên sẽ nhận được khi đăng ký khóa học này:
 • Nếu học viên không đạt được kết quả đầu ra như đã đảm bảo, học viên sẽ được học khóa học đảm bảo khác mà không phải đóng tiền học.
 • Học viên được tham dự kì thi IELTS chính thức 1 lần miễn phí (10 tuần sau khi nhập học)
 • Nếu học viên vượt qua mức điểm đảm bảo 1.0, học viên sẽ nhân được học bổng từ trường (500USD)
Lựa chọn và chi phí
Guarantee Course
Khóa đảm bảo 5.5
Khóa đảm bảo 6.0
Khóa đảm bảo 6.5
Khóa đảm bảo 7.0
Yêu cầu
IELTS 4.0
Hoặc vượt qua bài kiểm tra Skype Interview
IELTS 5.0
Hoặc vượt qua bài kiểm tra Skype Interview
IELTS 6.0
IELTS 6.5
Chi phí
$ 4890
(12 tuần)
$ 5040
(12 tuần)
$ 5140
(12 tuần)
$ 5140
(12 tuần)


Chi phí bao gồm: Học phí 12 tuần + phòng kí túc 12 tuần + phí đăng ký + phí pick-up


Khóa học tiền đề IELTS 
Với những học viên chưa đủ điều kiện tối thiểu IELTS 4.0 cho khóa học Đảm bảo IELTS 5.5 có thể học khóa học Tiền đề IELTS (Pre-IELTS) tại Học xá Longlong. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể chuyển tới Học xá Martin tại HELP. Thông thường, khóa học Pre-IELTS kéo dài 3 chương trình, tuy nhiên, mỗi tuần thứ 3 của chương trình học, học viên có thể tham gia bài kiểm tra trình độ đầu vào để chuyển sang Học xá Martin.

Với những học viên đạt 3.5 IELTS trong bài thi thử, học viên được học tại Học xá Martin nhưng phải học ít nhất 4 tuần Khóa học bổ trợ IELTS (IELTS Bridge), sau đó học viên có thể bắt đầu chương trình học của Khóa học IELTS 5.5 đảm bảo.khoa-hoc-tien-de-ielts-anh-ngu-helpTài liệu luyện thi
Học xá HELP Martin cung cấp rất nhiều tài liệu bổ trợ cho việc học của học viên quốc tế.
tai-lieu-luyen-thi-ielts-anh-ngu-help
 • Bộ sách IELTS Cambridge mới nhất (cập nhật đến quyển 10).
 • Trường Anh ngữ HELP sưu tập các đề Speaking và Writing trong 5 năm qua và sử dụng cho học viên để luyện tập
 • Hơn 100 đầu tài liệu luyện thi IELTS từ cơ bản đến nâng cao
Lịch trình hàng ngày
Dưới đây là những yêu cầu cho Khóa học đảm bảo
 • MRC (Morning Reading Class) – lớp học đọc buổi sáng
 • 4 lớp: 1:1 individual classes
 • 1 lớp: 1:4 Group class
 • Special class (student’s choice) – lớp học đặc biệt
 • Self-study session (8:30PM ~ 10:00PM) – tự học
Thời gian
Lớp
Chi tiết
6:30 AM
Breakfast
Until 8:00
7:00
Morning Reading Class
Bắt buộc
8:00~11:00
Individual or Group Class
Bắt buộc (nếu có)
11:30~1:00 PM
Lunch

1:00~4:50
Individual or Group Class
Bắt buộc (nếu có)
5:00~5:50
Special Class (1)

6:20~7:10
Special Class (2)

8:00~8:30
Daily Voca Test
Bắt buộc
8:30~10:00
Self-Study Session
Bắt buộc

* Thứ 6 hàng tuần, 8:30 PM, thi thử IELTS, TOEIC, TOEFL.

Các lớp đặc biệt tại Martin
Thời gian
Lớp đặc biệt
Giáo viên
Mô tả
Ngày
5:00
pm
Rhetoric’s of Writing
Florence
Củng cố nền tảng Viết Học thuật
MON~THU
Pronunciation
Tero
Học cách diễn đạt tiếng Anh đúng cách
MON~THU
Preposition
E.J
Học cách sử dụng đa dạng giới từ và nghĩa của chúng
MON~THU
6:20
pm
101 Lecture
Tero
Cơ sở của các khái niệm học thuật thường gặp
MON~THU


Phỏng vấn qua Skype và bài kiểm tra trước khi nhập học
Section
Speaking Test
Listening Test
Reading Test
Writing Test
Duration
15 minutes
30 minutes
40 minutes
40 minutes
Bài kiểm tra giấy sẽ được thực hiện tại Học xá HELP Martin.Điều kiện của Khóa học IELTS đảm bảo

 • Tham gia đầy đủ các lớp học cá nhân 1-1 và lớp học nhóm
 • Phải tham gia bài kiểm tra từ vựng hàng ngày và bài thi thử hàng tuần (gồm cả thi nói)
 • Học viên phải tham gia ít nhất 1 lớp học đặc biệt và tham gia vào giờ tự học.
 • Học viên không được vi phạm bất cứ quy định nào tại Trường Anh ngữ HELP.
Không thỏa mãn một trong các điều kiện trên, yêu cầu đảm bảo đầu ra bị hủy bỏ. Trong trường hợp này, học viên sẽ bị chuyển xuống học khóa học IELTS Elite.Không đạt được kết quả đầu ra (Sau 12 tuần)

Trong trường hợp học viên không đạt được mức điểm đảm bảo, chính sách của Trường Anh ngữ HELP sẽ áp dụng như sau:
 • Phí ký túc xá, điện nước và gia hạn visa sẽ được thanh toán bởi học viên
 • Phí học tập sẽ được miễn.
Học viên phải tự thanh toán cho các kì thi IELTS (ngoại trừ lần đầu tiên thi IELTS khi bắt đầu tham gia Khóa học IELTS đảm bảo).

Các khóa học khác tại Học xá Martin

Thông tin nhập học khóa học IELTS đảm bảo đầu ra năm học 2017

No comments:

Post a Comment