Học viên cần làm một kế hoạch học tập mỗi ngày và đưa cho cố vấn học tập xem xét. Cố vấn học tập sẽ kiểm tra kế hoạch đó và đưa ra ý kiến phản hồi về kế hoạch đó.
Mục đíchHọc viên được khuyến khích thúc đẩy để quản lý quỹ thời gian hạn hẹp của mình bằng việc lên kế hoạch học tập
·Với những góp ý chỉ dẫn của cố vấn học tập, học viên có thể kiểm tra kế hoạch học tập của mình hai lần và có thể kiểm tra lại kế hoạch đó xem có phù hợp hay không.
Nội dung5 lớp tự học, 1 lớp nhóm, 1 lớp đặc biệt, 1 lớp học nhóm (tổng cộng là 8 giờ)
·Giờ ngủ (6 giờ), giờ ăn(2 giờ), giờ nghỉ
·Phân chia thời gian để kiểm tra lại bài và chuẩn bị bài trước giờ học trong 8 tiếng nghỉ ngơi
·Báo cáo lại với cố vấn học tập chịu trách nhiệm với học viên đó
·Cố vấn học tập kiểm tra, chỉnh sửa và giao lại cho học viên
Cố vấn sẽ hướng dẫn học viên dựa vào thời khóa biểu của mỗi học viên

Lịch trình hằng ngày của học viên


Học viên cần làm một kế hoạch học tập mỗi ngày và đưa cho cố vấn học tập xem xét. Cố vấn học tập sẽ kiểm tra kế hoạch đó và đưa ra ý kiến phản hồi về kế hoạch đó.
Mục đíchHọc viên được khuyến khích thúc đẩy để quản lý quỹ thời gian hạn hẹp của mình bằng việc lên kế hoạch học tập
·Với những góp ý chỉ dẫn của cố vấn học tập, học viên có thể kiểm tra kế hoạch học tập của mình hai lần và có thể kiểm tra lại kế hoạch đó xem có phù hợp hay không.
Nội dung5 lớp tự học, 1 lớp nhóm, 1 lớp đặc biệt, 1 lớp học nhóm (tổng cộng là 8 giờ)
·Giờ ngủ (6 giờ), giờ ăn(2 giờ), giờ nghỉ
·Phân chia thời gian để kiểm tra lại bài và chuẩn bị bài trước giờ học trong 8 tiếng nghỉ ngơi
·Báo cáo lại với cố vấn học tập chịu trách nhiệm với học viên đó
·Cố vấn học tập kiểm tra, chỉnh sửa và giao lại cho học viên
Cố vấn sẽ hướng dẫn học viên dựa vào thời khóa biểu của mỗi học viên

No comments:

Post a Comment