Để chắc chắn nhận được các thông tin mới nhất, học viên vui lòng vào trang web của Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam để theo dõi

[Miễn thị thực]
Du khách được miễn thị thực cho 30 ngày kể từ khi nhập cảnh vào Philippines và được yêu cầu trong vòng 29 ngày đầu tiên gia hạn visa nếu muốn ở lại lâu hơn 

Học viên được miễn thị thực 30 ngày đầu tiên kể từ khi nhập cảnh vào Philippines. Trong trường hợp muốn ở lại nhiều hơn 30 ngày, học viên phải gia hạn visa trong 29 ngày đầu tiên. Tại trường Anh ngữ HELP, học viên được làm thủ tục gia hạn visa trong ngày đầu tiên nhập học. Visa này có thời hạn 59 ngày (kể từ ngày nhập cảnh). Chi phí gia hạn visa, tham khảo tại đường dẫn sau Phí gia hạn visa

[Trường hợp nhập cảnh với học viên ít hơn 15 tuổi ]
Trẻ em ngoại quốc dưới 15 tuổi, di chuyển sang Philippines mà không có người bảo hộ hoặc cha mẹ đi cùng thì không được phép nhập cảnh vào Philippines

Dưới 15 tuổi, Học viên không thể nhập cảnh nếu không có người đi cùng.

[Chú ý]
Khi nhập cảnh vào Philippine, học viên cần chắc chắc là Passport còn giá trị trên 6 tháng.
Khi nhập cảnh vào Philippine, học viên sẽ phải điền thông tin vào Arrival Card (phiếu điền thông tin nhập cảnh dành cho người nước ngoài) sau đó nộp lại cho Nhân viên xuất nhập cảnh
Tùy vào từng trường hợp, học viên nên in Letter of Acceptance (thư mời nhập học từ trường) và bỏ sẵn vào balo để có thể trình nhân viên xuất nhập cảnh khi bị hỏi.

Nhập cảnh vào Philippines


Để chắc chắn nhận được các thông tin mới nhất, học viên vui lòng vào trang web của Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam để theo dõi

[Miễn thị thực]
Du khách được miễn thị thực cho 30 ngày kể từ khi nhập cảnh vào Philippines và được yêu cầu trong vòng 29 ngày đầu tiên gia hạn visa nếu muốn ở lại lâu hơn 

Học viên được miễn thị thực 30 ngày đầu tiên kể từ khi nhập cảnh vào Philippines. Trong trường hợp muốn ở lại nhiều hơn 30 ngày, học viên phải gia hạn visa trong 29 ngày đầu tiên. Tại trường Anh ngữ HELP, học viên được làm thủ tục gia hạn visa trong ngày đầu tiên nhập học. Visa này có thời hạn 59 ngày (kể từ ngày nhập cảnh). Chi phí gia hạn visa, tham khảo tại đường dẫn sau Phí gia hạn visa

[Trường hợp nhập cảnh với học viên ít hơn 15 tuổi ]
Trẻ em ngoại quốc dưới 15 tuổi, di chuyển sang Philippines mà không có người bảo hộ hoặc cha mẹ đi cùng thì không được phép nhập cảnh vào Philippines

Dưới 15 tuổi, Học viên không thể nhập cảnh nếu không có người đi cùng.

[Chú ý]
Khi nhập cảnh vào Philippine, học viên cần chắc chắc là Passport còn giá trị trên 6 tháng.
Khi nhập cảnh vào Philippine, học viên sẽ phải điền thông tin vào Arrival Card (phiếu điền thông tin nhập cảnh dành cho người nước ngoài) sau đó nộp lại cho Nhân viên xuất nhập cảnh
Tùy vào từng trường hợp, học viên nên in Letter of Acceptance (thư mời nhập học từ trường) và bỏ sẵn vào balo để có thể trình nhân viên xuất nhập cảnh khi bị hỏi.

No comments:

Post a Comment