Philippines xiết chặt yêu cầu về nhập cảnh

Theo bài báo “Over 700 foreigners barred from entering Philippines in July” của báo Philippine Daily Inquirer – hơn 720 người nước ngoài bị Chính phủ Philippine từ chối nhập cảnh, bao gồm 364 người Trung Quốc, 31 người Việt Nam, 27 người Hàn Quốc, 19 người Đài Loan, và các quốc tịch khác.

Những người ngày bị từ chối nhập cảnh do không chứng minh được mục đích của chuyến đi đến Philippine.

Trích dẫn từ lời của Chuyên viên xuất nhập cảnh: “ Cán bộ xuất nhập cảnh có toàn quyền quyết định không chấp nhận yêu cầu nhập cảnh của người nước ngoài nếu họ không thể đưa ra các câu trả lời thỏa đáng cho các câu hỏi về hành trình, thời gian dự định ở lại và lý do, mục đích đến Philippine”

Chi tiết:


[Thông báo]: 

Do yêu cầu về nhập cảnh trở nên khắt khe hơn, các trung tâm tư vấn du học và học viên chú ý in giấy mời nhập học của Trường và nhắc nhở học viên mang theo khi nhập cảnh vào Philippine.

Học viên chú ý mang theo đầy đủ giấy tờ để việc nhập cảnh được diễn ra thuận lợi và không ảnh hưởng đến việc học tập tại Philippine và Trường Anh ngữ HELP.


Philippines xiết chặt yêu cầu về nhập cảnh


Philippines xiết chặt yêu cầu về nhập cảnh

Theo bài báo “Over 700 foreigners barred from entering Philippines in July” của báo Philippine Daily Inquirer – hơn 720 người nước ngoài bị Chính phủ Philippine từ chối nhập cảnh, bao gồm 364 người Trung Quốc, 31 người Việt Nam, 27 người Hàn Quốc, 19 người Đài Loan, và các quốc tịch khác.

Những người ngày bị từ chối nhập cảnh do không chứng minh được mục đích của chuyến đi đến Philippine.

Trích dẫn từ lời của Chuyên viên xuất nhập cảnh: “ Cán bộ xuất nhập cảnh có toàn quyền quyết định không chấp nhận yêu cầu nhập cảnh của người nước ngoài nếu họ không thể đưa ra các câu trả lời thỏa đáng cho các câu hỏi về hành trình, thời gian dự định ở lại và lý do, mục đích đến Philippine”

Chi tiết:


[Thông báo]: 

Do yêu cầu về nhập cảnh trở nên khắt khe hơn, các trung tâm tư vấn du học và học viên chú ý in giấy mời nhập học của Trường và nhắc nhở học viên mang theo khi nhập cảnh vào Philippine.

Học viên chú ý mang theo đầy đủ giấy tờ để việc nhập cảnh được diễn ra thuận lợi và không ảnh hưởng đến việc học tập tại Philippine và Trường Anh ngữ HELP.


No comments:

Post a Comment