Để ra sân bay Manila từ Clark, học viên có thể chọn các hình thức di chuyển sau:

- Taxi
- Xe bus

1/ Sử dụng Taxi:
- Học viên cần báo trước với nhà trường tối thiểu 2 ngày để trường hỗ trợ bố trí xe cho học viên cũng như làm thủ tục và các giấy tờ cần thiết.
- Thông tin của chuyến đi
 • Hãng taxi - Hãng vận tải Sean Angel 
 • Phí - P2,700
 • Thời gian ước lượng - 2,5 tiếng (phụ thuộc vào tình hình giao thông) 
- Thông thường, các học viên có cùng ngày tốt nghiệp, thường cùng sắp xếp thuê chung 1 xe để tiết kiệm chi phí. Học viên chú ý khi di chuyển sang các Cảng sân bay (terminal) khác nhau, sẽ phải thanh toán phí khác nhau (phí phát sinh)

2/ Xe bus
- Do không có chuyến xe bus chạy thẳng ra sân bay, nên học viên phải thay đổi phương tiện di chuyển 3 - 4 lần.
- Thông tin của chuyến đi:
 • Từ trường ra bến xe bus (Dau Terminal): 300 peso
 • Từ Dau Terminal tới Pasay : 150 peso (có thể sử dụng xe bus Victory Liner hoặc Phil Transco)
 • Từ Pasay ra sân bay: 200-250 peso (có thể thỏa thuận với lái xe được)
 • Tổng thời gian: 4 - 6 tiếng (tùy vào tình hình giao thông)
- Khi đi xe bus, học viên chú ý hành lý xách tay và đồng thời bảo quản tư trang, tránh mất mát không đáng có.

Phương tiện di chuyển ra sân bay (Clark Campus)
Để ra sân bay Manila từ Clark, học viên có thể chọn các hình thức di chuyển sau:

- Taxi
- Xe bus

1/ Sử dụng Taxi:
- Học viên cần báo trước với nhà trường tối thiểu 2 ngày để trường hỗ trợ bố trí xe cho học viên cũng như làm thủ tục và các giấy tờ cần thiết.
- Thông tin của chuyến đi
 • Hãng taxi - Hãng vận tải Sean Angel 
 • Phí - P2,700
 • Thời gian ước lượng - 2,5 tiếng (phụ thuộc vào tình hình giao thông) 
- Thông thường, các học viên có cùng ngày tốt nghiệp, thường cùng sắp xếp thuê chung 1 xe để tiết kiệm chi phí. Học viên chú ý khi di chuyển sang các Cảng sân bay (terminal) khác nhau, sẽ phải thanh toán phí khác nhau (phí phát sinh)

2/ Xe bus
- Do không có chuyến xe bus chạy thẳng ra sân bay, nên học viên phải thay đổi phương tiện di chuyển 3 - 4 lần.
- Thông tin của chuyến đi:
 • Từ trường ra bến xe bus (Dau Terminal): 300 peso
 • Từ Dau Terminal tới Pasay : 150 peso (có thể sử dụng xe bus Victory Liner hoặc Phil Transco)
 • Từ Pasay ra sân bay: 200-250 peso (có thể thỏa thuận với lái xe được)
 • Tổng thời gian: 4 - 6 tiếng (tùy vào tình hình giao thông)
- Khi đi xe bus, học viên chú ý hành lý xách tay và đồng thời bảo quản tư trang, tránh mất mát không đáng có.

No comments:

Post a Comment