Để ra sân bay Manila từ Học xá Martin, học viên có thể chọn các hình thức di chuyển sau:
- Taxi
- Xe bus đường dài

Di chuyển bằng Taxi rất tốn kém, do đó trường đề nghị học viên lựa chọn xe bus đường dài sau: (nếu học viên muốn di chuyển trực tiếp ra sân bay, hãy lựa chọn GENESIS BUS).

    • GENESIS BUS (JOY BUS)
Điểm khởi hành
Bến số 2 - Genesis Transport
Điểm đến
Bến số 3 – Sân bay Manila (Bến đi quốc tế)
Thời gian ước tính
6-8 giờ
Mức phí
685 peso
Thời gian xuất bến
0:30 | 2:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 20:00 | 22:00
    • VICTORY LINER BUS (Deluxe bus)
Điểm khởi hành
Bến New Victory Liner
Điểm đến
Pasay (Bến xe bus gần sân bay)
Thời gian ước tính
6-8 giờ
Mức phí
715 peso
Thời gian xuất bến
0:10 | 1:10 | 11:10 | 12:10 | 22:10 | 23:10


Phương tiện di chuyển ra sân bay (Học xá Martins)Để ra sân bay Manila từ Học xá Martin, học viên có thể chọn các hình thức di chuyển sau:
- Taxi
- Xe bus đường dài

Di chuyển bằng Taxi rất tốn kém, do đó trường đề nghị học viên lựa chọn xe bus đường dài sau: (nếu học viên muốn di chuyển trực tiếp ra sân bay, hãy lựa chọn GENESIS BUS).

    • GENESIS BUS (JOY BUS)
Điểm khởi hành
Bến số 2 - Genesis Transport
Điểm đến
Bến số 3 – Sân bay Manila (Bến đi quốc tế)
Thời gian ước tính
6-8 giờ
Mức phí
685 peso
Thời gian xuất bến
0:30 | 2:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 20:00 | 22:00
    • VICTORY LINER BUS (Deluxe bus)
Điểm khởi hành
Bến New Victory Liner
Điểm đến
Pasay (Bến xe bus gần sân bay)
Thời gian ước tính
6-8 giờ
Mức phí
715 peso
Thời gian xuất bến
0:10 | 1:10 | 11:10 | 12:10 | 22:10 | 23:10


No comments:

Post a Comment