Quy định về thay đổi học xá

Trường Anh ngữ HELP với quy mô của mình, hiện đang có 3 học xá, và học viên được quyền thay đổi học xá học tập của mình. Quy định về thay đổi học xá được nêu dưới đây:

1/ Thời gian chuyển học xá:
Sau 2 tuần tính từ ngày nhập học, học viên có thể yêu cầu chuyển học xá. Học viên sẽ di chuyển tới học xá mới một ngày trước khi chương trình học mới bắt đầu.

Học xá có quyền từ chối học viên vì
 • Thái độ học tập của học viên (nếu học viên bị phạt cấm túc tại học xá đang học, thì sẽ không được chuyển học xá)
 • Khả năng cung cấp của học xá và giáo viên tại học xá

Chi phí di chuyển giữa các học xá sẽ được thanh toán bởi học viên. Chi phí cụ thể như sau:
 • Clark – Martin: 500-1500 pesos 
 • Clark – Longlong: 1000-2500 pesos 
 • Longlong – Martin: 300 pesos 

2/ Gửi yêu cầu chuyển học xá:
Nếu học viên muốn gửi yêu cầu chuyển học xá, học viên cần trao đổi với quản lý học viên trước.
(Lưu ý: học viên cần trao đổi trước ngày bắt đầu chương trình mới 2 tuần nếu muốn học tại học xá mới chương trình kế tiếp)

Học viên cần phải thực hiện bài kiểm tra đầu vào của Học xá mới tại Học xá đang học tập, chỉ những học viên vượt qua bài kiểm tra mới được xét duyệt chuyển học xá.

Các tiêu chí đánh giá trong bài kiểm tra có thể tăng hoặc giảm, tùy vào sự điều chỉnh của trường.

3/ Các chi phí đi kèm khi chuyển học xá
Khi chuyển học xá, sẽ có sự thay đổi trong học phí của khóa học, quy định của trường như sau:
 • Nếu học phí tại học xá mới tương đương, trường sẽ không thu thêm phí
 • Nếu học phí tại học xá mới nhiều hơn, trường sẽ thu bổ sung
 • Nếu học phí tại học xá mới ít hơn, trường sẽ không hoàn lại khoản phí chênh lệch, mà sẽ tổ chức thêm lớp 1-1 cho học viên học trong lịch trình hàng ngày.
 • Mức chi phí chênh lệch, học viên liên hệ với trung tâm tư vấn để biết thêm chi tiết.

Các chi phí liên quan đến điều kiện học tập như Visa, SSP, … sẽ không hoàn lại mà được tiếp tục xử lý. Các giấy tờ liên quan đến điều kiện học tập sẽ được tiếp tục xử lý tại Học xá đầu tiên học viên nhập học.

Chú ý
 • Nếu học viên vi phạm kỷ luật tại học xá mới, học viên sẽ bị phạt vào tiền đặt cọc tại học xá đó.
 • Sau khi chuyển học xá, học viên không được quay trở lại học xá cũ.

Quy định về thay đổi học xá


Quy định về thay đổi học xá

Trường Anh ngữ HELP với quy mô của mình, hiện đang có 3 học xá, và học viên được quyền thay đổi học xá học tập của mình. Quy định về thay đổi học xá được nêu dưới đây:

1/ Thời gian chuyển học xá:
Sau 2 tuần tính từ ngày nhập học, học viên có thể yêu cầu chuyển học xá. Học viên sẽ di chuyển tới học xá mới một ngày trước khi chương trình học mới bắt đầu.

Học xá có quyền từ chối học viên vì
 • Thái độ học tập của học viên (nếu học viên bị phạt cấm túc tại học xá đang học, thì sẽ không được chuyển học xá)
 • Khả năng cung cấp của học xá và giáo viên tại học xá

Chi phí di chuyển giữa các học xá sẽ được thanh toán bởi học viên. Chi phí cụ thể như sau:
 • Clark – Martin: 500-1500 pesos 
 • Clark – Longlong: 1000-2500 pesos 
 • Longlong – Martin: 300 pesos 

2/ Gửi yêu cầu chuyển học xá:
Nếu học viên muốn gửi yêu cầu chuyển học xá, học viên cần trao đổi với quản lý học viên trước.
(Lưu ý: học viên cần trao đổi trước ngày bắt đầu chương trình mới 2 tuần nếu muốn học tại học xá mới chương trình kế tiếp)

Học viên cần phải thực hiện bài kiểm tra đầu vào của Học xá mới tại Học xá đang học tập, chỉ những học viên vượt qua bài kiểm tra mới được xét duyệt chuyển học xá.

Các tiêu chí đánh giá trong bài kiểm tra có thể tăng hoặc giảm, tùy vào sự điều chỉnh của trường.

3/ Các chi phí đi kèm khi chuyển học xá
Khi chuyển học xá, sẽ có sự thay đổi trong học phí của khóa học, quy định của trường như sau:
 • Nếu học phí tại học xá mới tương đương, trường sẽ không thu thêm phí
 • Nếu học phí tại học xá mới nhiều hơn, trường sẽ thu bổ sung
 • Nếu học phí tại học xá mới ít hơn, trường sẽ không hoàn lại khoản phí chênh lệch, mà sẽ tổ chức thêm lớp 1-1 cho học viên học trong lịch trình hàng ngày.
 • Mức chi phí chênh lệch, học viên liên hệ với trung tâm tư vấn để biết thêm chi tiết.

Các chi phí liên quan đến điều kiện học tập như Visa, SSP, … sẽ không hoàn lại mà được tiếp tục xử lý. Các giấy tờ liên quan đến điều kiện học tập sẽ được tiếp tục xử lý tại Học xá đầu tiên học viên nhập học.

Chú ý
 • Nếu học viên vi phạm kỷ luật tại học xá mới, học viên sẽ bị phạt vào tiền đặt cọc tại học xá đó.
 • Sau khi chuyển học xá, học viên không được quay trở lại học xá cũ.

No comments:

Post a Comment