Sử dụng Wifi tại sân bay Manila

Bên trong sân by Manila, học viên có thể sử dụng wifi miễn phí.
1.Để sử dụng wifi miễn phí, học viên có thể làm theo hướng dẫn sau:.
(1) Từ thiết bị của mình (Laptop, Smartphone) học viên truy cập vào màn hình cài đặt wifi, lựa chọn mạng wifi "GlobeFreeWIFI @ NAIA"
(2) Tùy vào tốc độ mạng và thiết bị, tốc độ kết nối sẽ bị ảnh hưởng


2.  Đối với Iphone, trình duyệt Safari, khởi động trình duyệt.
3. Kéo xuống dưới cùng của trang web hiện thị, sẽ có một nút đỏ kết nối (I Agree to ...) lựa chọn bấm nút đó


Thiết bị sẽ được kết nối vào mạng wifi.

Sử dụng Wifi tại Sân bay Manila


Sử dụng Wifi tại sân bay Manila

Bên trong sân by Manila, học viên có thể sử dụng wifi miễn phí.
1.Để sử dụng wifi miễn phí, học viên có thể làm theo hướng dẫn sau:.
(1) Từ thiết bị của mình (Laptop, Smartphone) học viên truy cập vào màn hình cài đặt wifi, lựa chọn mạng wifi "GlobeFreeWIFI @ NAIA"
(2) Tùy vào tốc độ mạng và thiết bị, tốc độ kết nối sẽ bị ảnh hưởng


2.  Đối với Iphone, trình duyệt Safari, khởi động trình duyệt.
3. Kéo xuống dưới cùng của trang web hiện thị, sẽ có một nút đỏ kết nối (I Agree to ...) lựa chọn bấm nút đó


Thiết bị sẽ được kết nối vào mạng wifi.

No comments:

Post a Comment