Các chương trình đào tạo tại HELP English

Tổng quan:

Chương trình đào tạo ESL tại HELP là chương trình được thiết kế để củng cố, bổ sung và phát triển các năng lực, kiến thức tiếng Anh cơ bản, giúp học viên có một nền tảng Tiếng Anh vững chắc về 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết cùng với Ngữ pháp, từ vựng Tiếng Anh.

Chương trình gồm 9 cấp độ, từ cấp độ 1 đến cấp độ 9.

Lợi ích của chương trình:
 • Được chỉnh sửa phát âm và giao tiếp để sử dụng Tiếng Anh tự tin, trôi chảy, ngữ điệu tự nhiên như người bản địa.
 • Học tập được một lượng lớn các từ vựng và các cách diễn đạt hữu ích, cải thiện năng lực Tiếng Anh trong thời gian ngắn.
 • Được đào tạo Tiếng Anh với mô hình đặc biệt, từ mô hình lớp 1 thầy 1 trò đến cách thức tổ chức lớp học chuyên biệt giúp tận dụng tối đa thời gian học tập của học viên.
 • Được hướng dẫn học tập và nhận các lời khuyên quan trọng để cải thiện năng lực Tiếng Anh hiện tại của bản thân học viên.
 • Được học tập, giao tiếp và ứng dụng Tiếng Anh trong môi trường thực tế và đa quốc gia.
 • Trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau từ những người bản địa và bạn bè quốc tế.
Các học xá cung cấp chương trình đào tạo:
 • Chương trình sơ cấp – trung cấp: Clark và Longlong
 • Chương trình cao cấp: MartinTổng quan:

Chương trình luyện thi IELTS tại HELP được xây dựng cho các học viên có trình độ Tiếng Anh trung cấp trở lên, có mong muốn tham dự kỳ thi IELTS để lấy chứng chỉ, phục vụ cho mục đích học tập, định cư tại nước ngoài.

Chương trình sẽ tập trung vào phát triển các kỹ năng học thuật của học viên với định hướng IELTS, giúp học viên phát triển các kỹ năng Tiếng Anh cơ bản trở nên chuyên sâu hơn bao gồm Nghe, Nói, Đọc, Viết, từ vựng học thuật, ngữ pháp cao cấp.

Chương trình gồm 2 cấp độ: Chương trình tiền luyện thi (tương ứng với level 4 – 5 của ESL) và Chương trình luyện thi (tương ứng với level 6 trở lên của ESL)

Lợi ích của chương trình:
 • Được chuẩn bị một cách toàn diện về các kỹ năng học thuật, cách thức làm bài, kinh nghiệm học tập, chiến thuật kiểm soát thời gian.
 • Phát âm, ngữ điệu, cách thức diễn đạt, cách trả lời được chuyên sâu theo định hướng bài thi IELTS.
 • Học tập được hệ thống từ vựng chuyên sâu, chuyên dụng trong IELTS cùng với các cụm diễn đạt, mẫu câu học thuật, các ngữ pháp hay, độc đáo.
 • Được đào tạo Tiếng Anh với mô hình đặc biệt, từ mô hình lớp 1 thầy 1 trò đến cách thức tổ chức lớp học chuyên biệt giúp tận dụng tối đa thời gian học tập của học viên.
 • Thường xuyên được thực hiện bài thi thử IELTs để rèn luyện kỹ năng làm bài.
 • Có được sự tư tin về năng lực ngôn ngữ, giúp học viên học tập dễ dàng hơn ở các bậc học khác khi phải học tập và sử dụng Tiếng Anh cường độ cao tại trường.
 • Thường xuyên nhận được các đánh giá về tiến bộ, những điểm yếu cần cố gắng từ giáo viên cùng những định hướng học tập từ cố vấn học thuật, giúp học viên cải thiện năng lực hiện có.
Các học xá cung cấp chương trình đào tạo:
 • Chương trình tiền luyện thi: Clark và Longlong
 • Chương trình luyện thi: Martin

Tổng quan:

Chương trình luyện thi TOEIC tại HELP được xây dựng cho các học viên có trình độ Tiếng Anh trung cấp trở lên, có mong muốn tham dự kỳ thi TOEIC để lấy chứng chỉ, phục vụ cho mục đích học tập, làm việc.

Chương trình sẽ tập trung vào phát triển các kỹ năng Đọc và Nghe của học viên với định hướng TOEIC, giúp học viên làm quen và phát triển năng lực hướng tới mức điểm mong muốn.

Chương trình gồm 2 cấp độ: Chương trình tiền luyện thi (tương ứng với level 4 – 5 của ESL) và Chương trình luyện thi (tương ứng với level 6 trở lên của ESL)

Lợi ích của chương trình:
 • Được chuẩn bị một cách toàn diện về các kỹ năng Nghe và Đọc, cách thức làm bài, kinh nghiệm học tập, chiến thuật kiểm soát thời gian.
 • Nắm được văn phong, ngữ điệu sử dụng trong bối cảnh quốc tế, công việc, giao tiếp với người nước ngoài qua văn bản.
 • Được nâng cao lượng từ vựng và sự hiểu biết về cách sử dụng từ cũng như ngữ pháp cùng với ngữ điệu giao tiếp quốc tế trong cả hội thoại và bối cảnh thương mại.
 • Phát âm, ngữ điệu, cách thức diễn đạt, cách trả lời được rèn luyện trong các lớp học nhóm, giúp học viên ứng dụng những kiến thức đã học một cách năng động hơn.
 • Được đào tạo Tiếng Anh với mô hình đặc biệt, từ mô hình lớp 1 thầy 1 trò đến cách thức tổ chức lớp học chuyên biệt giúp tận dụng tối đa thời gian học tập của học viên.
 • Thường xuyên được thực hiện bài thi thử TOEIC để rèn luyện kỹ năng.
 • Thường xuyên nhận được các đánh giá về tiến bộ, những điểm yếu cần cố gắng từ giáo viên cùng những định hướng học tập từ cố vấn học thuật, giúp học viên cải thiện năng lực hiện có.

Các học xá cung cấp chương trình đào tạo:
 • Chương trình tiền luyện thi: Clark và Longlong
 • Chương trình luyện thi: Martin

Thông tin về khóa học


Các chương trình đào tạo tại HELP English

Tổng quan:

Chương trình đào tạo ESL tại HELP là chương trình được thiết kế để củng cố, bổ sung và phát triển các năng lực, kiến thức tiếng Anh cơ bản, giúp học viên có một nền tảng Tiếng Anh vững chắc về 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết cùng với Ngữ pháp, từ vựng Tiếng Anh.

Chương trình gồm 9 cấp độ, từ cấp độ 1 đến cấp độ 9.

Lợi ích của chương trình:
 • Được chỉnh sửa phát âm và giao tiếp để sử dụng Tiếng Anh tự tin, trôi chảy, ngữ điệu tự nhiên như người bản địa.
 • Học tập được một lượng lớn các từ vựng và các cách diễn đạt hữu ích, cải thiện năng lực Tiếng Anh trong thời gian ngắn.
 • Được đào tạo Tiếng Anh với mô hình đặc biệt, từ mô hình lớp 1 thầy 1 trò đến cách thức tổ chức lớp học chuyên biệt giúp tận dụng tối đa thời gian học tập của học viên.
 • Được hướng dẫn học tập và nhận các lời khuyên quan trọng để cải thiện năng lực Tiếng Anh hiện tại của bản thân học viên.
 • Được học tập, giao tiếp và ứng dụng Tiếng Anh trong môi trường thực tế và đa quốc gia.
 • Trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau từ những người bản địa và bạn bè quốc tế.
Các học xá cung cấp chương trình đào tạo:
 • Chương trình sơ cấp – trung cấp: Clark và Longlong
 • Chương trình cao cấp: MartinTổng quan:

Chương trình luyện thi IELTS tại HELP được xây dựng cho các học viên có trình độ Tiếng Anh trung cấp trở lên, có mong muốn tham dự kỳ thi IELTS để lấy chứng chỉ, phục vụ cho mục đích học tập, định cư tại nước ngoài.

Chương trình sẽ tập trung vào phát triển các kỹ năng học thuật của học viên với định hướng IELTS, giúp học viên phát triển các kỹ năng Tiếng Anh cơ bản trở nên chuyên sâu hơn bao gồm Nghe, Nói, Đọc, Viết, từ vựng học thuật, ngữ pháp cao cấp.

Chương trình gồm 2 cấp độ: Chương trình tiền luyện thi (tương ứng với level 4 – 5 của ESL) và Chương trình luyện thi (tương ứng với level 6 trở lên của ESL)

Lợi ích của chương trình:
 • Được chuẩn bị một cách toàn diện về các kỹ năng học thuật, cách thức làm bài, kinh nghiệm học tập, chiến thuật kiểm soát thời gian.
 • Phát âm, ngữ điệu, cách thức diễn đạt, cách trả lời được chuyên sâu theo định hướng bài thi IELTS.
 • Học tập được hệ thống từ vựng chuyên sâu, chuyên dụng trong IELTS cùng với các cụm diễn đạt, mẫu câu học thuật, các ngữ pháp hay, độc đáo.
 • Được đào tạo Tiếng Anh với mô hình đặc biệt, từ mô hình lớp 1 thầy 1 trò đến cách thức tổ chức lớp học chuyên biệt giúp tận dụng tối đa thời gian học tập của học viên.
 • Thường xuyên được thực hiện bài thi thử IELTs để rèn luyện kỹ năng làm bài.
 • Có được sự tư tin về năng lực ngôn ngữ, giúp học viên học tập dễ dàng hơn ở các bậc học khác khi phải học tập và sử dụng Tiếng Anh cường độ cao tại trường.
 • Thường xuyên nhận được các đánh giá về tiến bộ, những điểm yếu cần cố gắng từ giáo viên cùng những định hướng học tập từ cố vấn học thuật, giúp học viên cải thiện năng lực hiện có.
Các học xá cung cấp chương trình đào tạo:
 • Chương trình tiền luyện thi: Clark và Longlong
 • Chương trình luyện thi: Martin

Tổng quan:

Chương trình luyện thi TOEIC tại HELP được xây dựng cho các học viên có trình độ Tiếng Anh trung cấp trở lên, có mong muốn tham dự kỳ thi TOEIC để lấy chứng chỉ, phục vụ cho mục đích học tập, làm việc.

Chương trình sẽ tập trung vào phát triển các kỹ năng Đọc và Nghe của học viên với định hướng TOEIC, giúp học viên làm quen và phát triển năng lực hướng tới mức điểm mong muốn.

Chương trình gồm 2 cấp độ: Chương trình tiền luyện thi (tương ứng với level 4 – 5 của ESL) và Chương trình luyện thi (tương ứng với level 6 trở lên của ESL)

Lợi ích của chương trình:
 • Được chuẩn bị một cách toàn diện về các kỹ năng Nghe và Đọc, cách thức làm bài, kinh nghiệm học tập, chiến thuật kiểm soát thời gian.
 • Nắm được văn phong, ngữ điệu sử dụng trong bối cảnh quốc tế, công việc, giao tiếp với người nước ngoài qua văn bản.
 • Được nâng cao lượng từ vựng và sự hiểu biết về cách sử dụng từ cũng như ngữ pháp cùng với ngữ điệu giao tiếp quốc tế trong cả hội thoại và bối cảnh thương mại.
 • Phát âm, ngữ điệu, cách thức diễn đạt, cách trả lời được rèn luyện trong các lớp học nhóm, giúp học viên ứng dụng những kiến thức đã học một cách năng động hơn.
 • Được đào tạo Tiếng Anh với mô hình đặc biệt, từ mô hình lớp 1 thầy 1 trò đến cách thức tổ chức lớp học chuyên biệt giúp tận dụng tối đa thời gian học tập của học viên.
 • Thường xuyên được thực hiện bài thi thử TOEIC để rèn luyện kỹ năng.
 • Thường xuyên nhận được các đánh giá về tiến bộ, những điểm yếu cần cố gắng từ giáo viên cùng những định hướng học tập từ cố vấn học thuật, giúp học viên cải thiện năng lực hiện có.

Các học xá cung cấp chương trình đào tạo:
 • Chương trình tiền luyện thi: Clark và Longlong
 • Chương trình luyện thi: Martin

No comments:

Post a Comment