Theo thông tin Trường Anh ngữ HELP mới nhận được từ bộ phận liên kết khảo thí, kì thi IELTS năm 2016 tại British Council sẽ có thay đổi trong lệ phí thi, và sự thay đổi này áp dụng không chỉ ở Philippines mà ở cả Việt Nam.

Cụ thể, theo như trang chủ của British Council, từ ngày 20 tháng 10 năm 2016, lệ phí thi Ielts sẽ tăng từ 9,400 peso lên 9,780 peso, mức phí này áp dụng với tất cả các kì thi IELTS tính từ ngày 20 tháng 10 trở đi.

Về mức phí thi IELTS của IDP, vẫn giữ nguyên cho tới thời điểm hiện tại và chưa có thông báo về việc tăng lệ phí thi.

Nguồn tham khảo: https://www.britishcouncil.ph/exam/ielts/dates-fees-locations

Ngày 24/9 và 11/11 tới đây, Học xá HELP - Martin tiếp tục tổ chức 2 kì thi IELTS của IDP tại tầng 6 của học xá.

Xem lịch thi IELTS tại Baguio tại đây

British Council thay đổi lệ phí thi IELTS
Theo thông tin Trường Anh ngữ HELP mới nhận được từ bộ phận liên kết khảo thí, kì thi IELTS năm 2016 tại British Council sẽ có thay đổi trong lệ phí thi, và sự thay đổi này áp dụng không chỉ ở Philippines mà ở cả Việt Nam.

Cụ thể, theo như trang chủ của British Council, từ ngày 20 tháng 10 năm 2016, lệ phí thi Ielts sẽ tăng từ 9,400 peso lên 9,780 peso, mức phí này áp dụng với tất cả các kì thi IELTS tính từ ngày 20 tháng 10 trở đi.

Về mức phí thi IELTS của IDP, vẫn giữ nguyên cho tới thời điểm hiện tại và chưa có thông báo về việc tăng lệ phí thi.

Nguồn tham khảo: https://www.britishcouncil.ph/exam/ielts/dates-fees-locations

Ngày 24/9 và 11/11 tới đây, Học xá HELP - Martin tiếp tục tổ chức 2 kì thi IELTS của IDP tại tầng 6 của học xá.

Xem lịch thi IELTS tại Baguio tại đây

No comments:

Post a Comment