Để đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin với tốc độ cao và đồng thời tránh nghẽn mạng, Trường Anh ngữ HELP, cơ sở Longlong đã lắp đặt thêm 2 router với đường truyền tốc độ cao tại khu vực nhà ăn Dinning Hall tầng 4 và khu vực Cafeteria.

Những khu vực có thể truy cập Internet tại Longlong tăng từ 2 lên 4, cụ thể:
- Trước đây: khu vực tầng 6 và phòng học đa chức năng
- Hiện tại: khu vực tầng 6, phòng học đa chức năng, khu vực hút thuốc/căng tin, nhà ăn

Với 2 điểm truy cập mới này, học viên có thể có nhiều lựa chọn địa điểm học tập hoặc tranh luận với các bạn học về những nội dung học tập trong ngày. Đồng thời, cũng giảm thiểu tình trạng quá tải khi có một lượng lớn học viên truy cập vào mạng Internet (từ 300 học viên trở lên)

Trường Anh ngữ HELP sẽ tiếp tục nâng cao và hoàn thiện hơn nữa cơ sở vật chất để đem tới cho học viên một môi trường học tập hiệu quả nhất.

Nâng cấp hệ thống internet tại HELP Longlong

Để đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin với tốc độ cao và đồng thời tránh nghẽn mạng, Trường Anh ngữ HELP, cơ sở Longlong đã lắp đặt thêm 2 router với đường truyền tốc độ cao tại khu vực nhà ăn Dinning Hall tầng 4 và khu vực Cafeteria.

Những khu vực có thể truy cập Internet tại Longlong tăng từ 2 lên 4, cụ thể:
- Trước đây: khu vực tầng 6 và phòng học đa chức năng
- Hiện tại: khu vực tầng 6, phòng học đa chức năng, khu vực hút thuốc/căng tin, nhà ăn

Với 2 điểm truy cập mới này, học viên có thể có nhiều lựa chọn địa điểm học tập hoặc tranh luận với các bạn học về những nội dung học tập trong ngày. Đồng thời, cũng giảm thiểu tình trạng quá tải khi có một lượng lớn học viên truy cập vào mạng Internet (từ 300 học viên trở lên)

Trường Anh ngữ HELP sẽ tiếp tục nâng cao và hoàn thiện hơn nữa cơ sở vật chất để đem tới cho học viên một môi trường học tập hiệu quả nhất.

No comments:

Post a Comment