Có thể du học bằng Tiếng Anh tại những nước nào?Ngày nay với sự bùng nổ thông tin, thế giới trở nên phẳng hơn và các cơ hội du học cũng ngày càng nhiều hơn với học viên không chỉ Việt Nam mà còn các nước khác.

Bên cạnh những quốc gia sử dụng Tiếng Anh như Anh, Mỹ, Úc, Singapore, Canada, ... còn có các quốc gia khác cũng sử dụng Tiếng Anh là ngôn ngữ chính trong giảng dạy, với số lượng chương trình đa dạng và phong phú.

Tuy nhiên để đủ điều kiện nhập học cũng như đủ năng lực học tập để tham gia vào các Chương trình du học Quốc tế tại các quốc gia này, các bạn học sinh cần phải đạt mức điểm IELTS tối thiểu là 6.0 hoặc cao hơn.

Cùng theo dõi infographic sau đây các bạn nhéTrường Anh ngữ HELP với lịch sử 20 năm đào tạo tiếng Anh cho mọi lứa tuổi và trình độ, là nơi phù hợp và đáng tin cậy để rèn luyện năng lực giao tiếp tiếng Anh cũng như Luyện thi các chứng chỉ quốc tế, đặc biệt là IELTS tại Philippines.


Du học bằng Tiếng Anh tại những nước nào?

Có thể du học bằng Tiếng Anh tại những nước nào?Ngày nay với sự bùng nổ thông tin, thế giới trở nên phẳng hơn và các cơ hội du học cũng ngày càng nhiều hơn với học viên không chỉ Việt Nam mà còn các nước khác.

Bên cạnh những quốc gia sử dụng Tiếng Anh như Anh, Mỹ, Úc, Singapore, Canada, ... còn có các quốc gia khác cũng sử dụng Tiếng Anh là ngôn ngữ chính trong giảng dạy, với số lượng chương trình đa dạng và phong phú.

Tuy nhiên để đủ điều kiện nhập học cũng như đủ năng lực học tập để tham gia vào các Chương trình du học Quốc tế tại các quốc gia này, các bạn học sinh cần phải đạt mức điểm IELTS tối thiểu là 6.0 hoặc cao hơn.

Cùng theo dõi infographic sau đây các bạn nhéTrường Anh ngữ HELP với lịch sử 20 năm đào tạo tiếng Anh cho mọi lứa tuổi và trình độ, là nơi phù hợp và đáng tin cậy để rèn luyện năng lực giao tiếp tiếng Anh cũng như Luyện thi các chứng chỉ quốc tế, đặc biệt là IELTS tại Philippines.


No comments:

Post a Comment