Trong quy trình gia hạn visa cho người Việt Nam, đặc biệt là khi gia hạn lần 2 (đối với những học viên có thời gian cư trú tại Philippines nhiều hơn 59 ngày), cục nhập cảnh Philippines yêu cầu người Việt Nam phải thực hiện quá trình kiểm tra sức khỏe tại các cơ sở y tế được ủy quyền, dựa trên kết quả kiểm tra đó, học viên sẽ được cấp dấu chứng nhận về điều kiện sức khỏe trước khi thực hiện gia hạn visa.

Việc này làm cho quá trình gia hạn visa của học viên Việt Nam trở nên phức tạp, tốn kém và mất thời gian hơn so với học sinh đến từ các quốc gia khác, một cản trở không nhỏ đến quá trình học tập của học viên.

Tuy nhiên, theo như thông báo mới nhất từ Cục nhập cảnh Philippines, từ ngày 10/10/2016, tất cả các học viên Việt Nam khi nhập cảnh vào Philippines và cư trú nhiều hơn 59 ngày, sẽ không phải thực hiện bước khám sức khỏe nữa, quy trình gia hạn visa của học viên Việt Nam sẽ theo đúng quy trình đối với người Hàn Quốc và Nhật Bản, giúp giảm thiểu chi phí, thời gian của học viên.

Với những học viên đã thực hiện việc khám sức khỏe trước ngày 10/10, sẽ tiếp tục thực hiện theo quy trình cho đến khi kết thúc.

Thay đổi trong yêu cầu gia hạn visa cho học sinh Việt Nam


Trong quy trình gia hạn visa cho người Việt Nam, đặc biệt là khi gia hạn lần 2 (đối với những học viên có thời gian cư trú tại Philippines nhiều hơn 59 ngày), cục nhập cảnh Philippines yêu cầu người Việt Nam phải thực hiện quá trình kiểm tra sức khỏe tại các cơ sở y tế được ủy quyền, dựa trên kết quả kiểm tra đó, học viên sẽ được cấp dấu chứng nhận về điều kiện sức khỏe trước khi thực hiện gia hạn visa.

Việc này làm cho quá trình gia hạn visa của học viên Việt Nam trở nên phức tạp, tốn kém và mất thời gian hơn so với học sinh đến từ các quốc gia khác, một cản trở không nhỏ đến quá trình học tập của học viên.

Tuy nhiên, theo như thông báo mới nhất từ Cục nhập cảnh Philippines, từ ngày 10/10/2016, tất cả các học viên Việt Nam khi nhập cảnh vào Philippines và cư trú nhiều hơn 59 ngày, sẽ không phải thực hiện bước khám sức khỏe nữa, quy trình gia hạn visa của học viên Việt Nam sẽ theo đúng quy trình đối với người Hàn Quốc và Nhật Bản, giúp giảm thiểu chi phí, thời gian của học viên.

Với những học viên đã thực hiện việc khám sức khỏe trước ngày 10/10, sẽ tiếp tục thực hiện theo quy trình cho đến khi kết thúc.

No comments:

Post a Comment