Du học Tiếng Anh đang trở thành một xu thế học tập mới đối với nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam, đặc biệt là trong những năm gần đây.

Từ những số liệu thống kê hàng năm về con số du học sinh, có thể dễ dàng thấy được rằng, du học là một hướng học tập mới, và để có thể thỏa mãn được nó, học sinh sinh viên, những người tham gia, cần phải đạt được trang bị một năng lực Tiếng Anh chuẩn quốc tế và toàn diện.

Và Học Tiếng Anh tại Philippines là một sự lựa chọn tuyệt vời nhất, phù hợp nhất với học sinh sinh viên.

Để cung cấp và chia sẻ nhiều thông tin thêm về cách thức học tập, những ưu điểm của học tập tại Philippines, những lợi ích mà học viên sẽ đạt được sau học tập, HELP English kết hợp với Vietphil Education tổ chức Chương trình Ngày hội du học Tiếng Anh Philippines - Philippines Fair 2016.Thông tin chi tiết về chương trình: http://vietphil.edu.vn/eduphilippines/
Event chương trình:
https://www.facebook.com/events/1696082744035470/permalink/1699798390330572/

Ngày hội du học Tiếng Anh Philippines - Philippines Fair 2016Du học Tiếng Anh đang trở thành một xu thế học tập mới đối với nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam, đặc biệt là trong những năm gần đây.

Từ những số liệu thống kê hàng năm về con số du học sinh, có thể dễ dàng thấy được rằng, du học là một hướng học tập mới, và để có thể thỏa mãn được nó, học sinh sinh viên, những người tham gia, cần phải đạt được trang bị một năng lực Tiếng Anh chuẩn quốc tế và toàn diện.

Và Học Tiếng Anh tại Philippines là một sự lựa chọn tuyệt vời nhất, phù hợp nhất với học sinh sinh viên.

Để cung cấp và chia sẻ nhiều thông tin thêm về cách thức học tập, những ưu điểm của học tập tại Philippines, những lợi ích mà học viên sẽ đạt được sau học tập, HELP English kết hợp với Vietphil Education tổ chức Chương trình Ngày hội du học Tiếng Anh Philippines - Philippines Fair 2016.Thông tin chi tiết về chương trình: http://vietphil.edu.vn/eduphilippines/
Event chương trình:
https://www.facebook.com/events/1696082744035470/permalink/1699798390330572/

No comments:

Post a Comment