Với bề dày lịch sử trong việc đào tạo và cung cấp các chương trình Tiếng Anh chất lượng tại Philippines tới học viên của rất nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam, … HELP đã khẳng định được thương hiệu của mình và đang tiếp tục nỗ lực đem đến những chương trình đào tạo chất lượng hơn nữa trong tương lai.

Qua thời gian, với sự phát triển của mình, HELP đã có được sự ủng hộ của một số lượng lớn đối tác, qua sự hợp tác này, rất nhiều học viên đã có được những cơ hội để nâng cao, cải thiện năng lực tiếng Anh, giúp các học viên có nhiều cơ hội hơn trong quá trình theo đuổi mong muốn dự định của chính mình.

Với chất lượng và những thành tựu đã đạt được, HELP muốn xây dựng hình ảnh về một học viện đào tạo Tiếng Anh không tuyển sinh bằng chương trình giảm giá từ tháng 10/2016, nhằm xác định vị trí riêng của mình trong hoạt động giáo dục du học và cũng để khẳng định rằng, đến với HELP, học viên sẽ có được một chất lượng giáo dục tốt nhất tại Philippines.

Với chính sách không giảm giá này, ngoài các chương trình hỗ trợ đến trực tiếp từ HELP, các chương trình khác mà học viên được nhận là không hợp lệ, và học viên sẽ phải nộp lại khoản học phí được giảm tại trường nhằm mục đích giữ vững chính sách không giảm giá này.

Mọi thắc mắc hoặc phản hồi thông tin, học viên và đối tác vui lòng liên hệ qua email: helpenglish.vn@gmail.com
Trân trọng,

Thông báo về chính sách không giảm giá tại HELP
Với bề dày lịch sử trong việc đào tạo và cung cấp các chương trình Tiếng Anh chất lượng tại Philippines tới học viên của rất nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam, … HELP đã khẳng định được thương hiệu của mình và đang tiếp tục nỗ lực đem đến những chương trình đào tạo chất lượng hơn nữa trong tương lai.

Qua thời gian, với sự phát triển của mình, HELP đã có được sự ủng hộ của một số lượng lớn đối tác, qua sự hợp tác này, rất nhiều học viên đã có được những cơ hội để nâng cao, cải thiện năng lực tiếng Anh, giúp các học viên có nhiều cơ hội hơn trong quá trình theo đuổi mong muốn dự định của chính mình.

Với chất lượng và những thành tựu đã đạt được, HELP muốn xây dựng hình ảnh về một học viện đào tạo Tiếng Anh không tuyển sinh bằng chương trình giảm giá từ tháng 10/2016, nhằm xác định vị trí riêng của mình trong hoạt động giáo dục du học và cũng để khẳng định rằng, đến với HELP, học viên sẽ có được một chất lượng giáo dục tốt nhất tại Philippines.

Với chính sách không giảm giá này, ngoài các chương trình hỗ trợ đến trực tiếp từ HELP, các chương trình khác mà học viên được nhận là không hợp lệ, và học viên sẽ phải nộp lại khoản học phí được giảm tại trường nhằm mục đích giữ vững chính sách không giảm giá này.

Mọi thắc mắc hoặc phản hồi thông tin, học viên và đối tác vui lòng liên hệ qua email: helpenglish.vn@gmail.com
Trân trọng,

No comments:

Post a Comment