Trong quá trình học tập và sinh hoạt tại trường, bữa ăn đóng vai trò vô cùng quan trọng khi nó đem lại các chất dinh dưỡng cần thiết để giúp học viên có năng lượng cần thiết cho một ngày học tập chuyên sâu và hiệu quả tại Trường Anh ngữ HELP.

Hiểu được vai trò của các bữa ăn, Trường Anh ngữ HELP, ở 2 cơ sở tại BAGUIO là Longlong và Martin đã bố trí cung cấp các bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và ngon miệng, phù hợp với khẩu vị của học viên. Giúp học viên có bữa ăn ngon và có đủ năng lượng cho một ngày học tập chuyên sâu.

Tại Trường Anh ngữ HELP, học viên mỗi ngày có 3 bữa ăn, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối được bố trí vào 3 khung giờ phù hợp với cơ chế sinh học của cơ thể. Cụ thể
Bữa sáng: 7h - 8h
Bữa trưa: 12h - 13h
Bữa tối: 18h - 19h


Bữa ăn hàng ngày tại HELP Baguio (Longlong và Martin)


Trong quá trình học tập và sinh hoạt tại trường, bữa ăn đóng vai trò vô cùng quan trọng khi nó đem lại các chất dinh dưỡng cần thiết để giúp học viên có năng lượng cần thiết cho một ngày học tập chuyên sâu và hiệu quả tại Trường Anh ngữ HELP.

Hiểu được vai trò của các bữa ăn, Trường Anh ngữ HELP, ở 2 cơ sở tại BAGUIO là Longlong và Martin đã bố trí cung cấp các bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và ngon miệng, phù hợp với khẩu vị của học viên. Giúp học viên có bữa ăn ngon và có đủ năng lượng cho một ngày học tập chuyên sâu.

Tại Trường Anh ngữ HELP, học viên mỗi ngày có 3 bữa ăn, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối được bố trí vào 3 khung giờ phù hợp với cơ chế sinh học của cơ thể. Cụ thể
Bữa sáng: 7h - 8h
Bữa trưa: 12h - 13h
Bữa tối: 18h - 19h


No comments:

Post a Comment